Liitumine + liitumisskeem

Kroodi piirkonnas liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga palume esitada avaldus liitumiseks ja tehniliste tingimuste väljastamiseks. Vastava blanketi leiate meie kodulehelt.

Liitumistasu on kulupõhine ning arvestatakse igale kinnistule või arendusele eraldi, lähtudes konkreetse kinnistu asukohast.

 

Uus liitumise blankett_eraklient (16KB, .doc)