Teated:

Anname teada, et 03.05.2024 kell 10:00 – 12:30 toimub plaaniline
elektrikatkestus pumplades Maardu Järve piirkonnas.

_________________________________________________________________________

Konkurentsiamet on 07.12.2016 kooskõlastanud OÜ Kroodi Vesi veeteenuse hinnataotluse.

Lähtuvalt Konkurentsiameti 07.12.2016 otsusest määrab OÜ Kroodi Vesi alates 01.02.2017 Maardu linna Kroodi piirkonnas veeteenuse hinnaks:

  •  Tasu võetud vee eest 2,25 eur/m3
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,35 eur/m3

Hindadele lisandub käibemaks

Konkurentsiametiga kooskõlastatud veetenuste hinnad

NB! Tarbijatele ei panda välja arveid, kui veetarbimine on vähem kui 1 m3.