Hanked

Kroodi Vesi OÜ hangete plaan

Projekti nimetus: Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine.

Jrk nr Hanke/lepingu nimetus Lepingute (osade) arv hankes Hankemenetluse liik RHS järgi Lepingu tüüp** Hanke välja-kuulutamine (aasta/kvartal) Riigihanke number Lepingu täitmise tähtaeg
1 Projektijuhtimine 1 alla lihthanke piirmäära jääv lihtsustatud korras tellitav teenus töövõtuleping Hange läbi viidud 30.06.2021
2 Omanikujärelevalve 1 lihtmenetlusega riigihange Valge FIDIC 2017/IV 30.06.2021
3 Projekteerimine ja ehitamine 1 avatud hankemenetlus Kollane FIDIC 2017/IV 30.06.2021
4 Lõpetamise järgne majandus – ja finantsanalüüs 1 alla lihthanke piirmäära jääv lihtsustatud korras tellitav teenus töövõtuleping 2021/II